Η Γ.Βασιλακόπουλος ΑΕ αναλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και δεματοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλα κλπ).

Διαθέτει ιδιόκτητα Φορτηγά για την μεταφορά press conteiner , απλών conteiner , σταθερών press conteiner καθώς και ειδικά γερανοφόρα φoρτηγά με «αρπάγή».

Διαθέτει press conteiner, ανοιχτά conteiner, σταθερά press conteiner και στεγανά press container για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών, με ειδίκευση στα Βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλα κλπ).

Η εταιρεία μας δημιούργησε πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών μέσω επιλεγμένων τοπικών εταιρειών ανακύκλωσης, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των πελατών της στην Ελληνική επικράτεια.