Η εταιρία Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η συλλογή, διαλογή και μπαλοποίηση χαρτιού και πλαστικού συσκευασίας προς ανακύκλωση. Η μπαλοποίηση, δεματοποίηση ή συμπίεση των υλικών αυτών οδηγεί σε μεγάλους κύβους συμπιεσμένου υλικού σε διαστάσεις και βάρος κατάλληλες για εξαγωγή σε containers. Αυτό που επιτυγχάνεται  με την υψηλή συμπίεση σε κύβους είναι η μείωση του όγκου και η αύξηση της αναλογίας βάρος ανά όγκο των υλικών ανακύκλωσης ώστε να μπορεί να γίνει η μεταφορά τους μεμικρότερο κόστος.

Εκτός από την κύρια αυτή δραστηριότητα η εταιρεία εξειδικεύεται και στη συλλογή μετάλλου, σιδήρου, ξύλου, πλαστικών υλικών κ.τ.λ..Επίσης στη συλλογή, συμπίεση, καταστροφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατάλληλων για την εναπόθεσή τους σε νόμιμες χωματερές ή τη διάθεσή τους σε εργοστάσια αξιοποίησης ή καύσης. Διαθέτει άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων πανελλαδικά καθώς και ανάλογο ειδικό εξοπλισμό.

Η εταιρία διαθέτει άριστο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα για την πανελλήνια διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση μεγάλων αλυσίδων επιχειρήσεων.Πιο ειδικά η εταιρία εξειδικεύεται σε παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικώνμεγάλων αλυσίδων SuperMarket, τυπογραφείων, κυτιοποιίων, αποθηκών LOGOSTICS κ.α.

Η εμπορική διάθεση των προϊόντων γίνεται σε Ελληνικές Βιομηχανίες καθώς επίσης με εξαγωγές στην Ευρώπη και στην Ανατολική Ασία ( Κίνα, Ινδονησία κ.λπ.).